Amb Aquest programa que està a https://www.heroforge.com/ et pots crear un compte de forma gratuita.